[ÓT.22.1]
 Források    Tart.jegyz.  
 Énekek éneke    VOOK  BMJ  MBT  KAT  KAG  CJB  KJO  NIV  NAS  AMP  VOOS     köv.fejezet 
 KAT - Szent István Társulati Katolikus Biblia 
Énekek-éneke 1
1 Az énekek éneke Salamontól:

A menyasszony

2 Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál. 3 Keneteidnek illata kellemes, mint a kiöntött olaj, olyan a neved, azért szeretnek a lányok. 4 Vigyél magaddal! Siessünk, el innét! Lakosztályába vezet a király! Te leszel az örömünk és a boldogságunk! Szerelmedet többre tartjuk a bornál! Mert méltán megillet a szeretet.

AZ ELSŐ ÉNEK

A menyasszony

5 Barna a bőröm, de azért szép vagyok Jeruzsálem lányai, mint Kedár sátrai, Zalma takarói. 6 Ne nézzetek le, amiért barna vagyok, hiszen a nap barnított le! Anyámnak fiai nehezteltek rám, elküldtek hát szőlőt őrizni, s a magam szőlejére nem vigyázhattam. 7 Te, akit szeret a lelkem, mondd, hol legeltetsz, s a déli órában (nyájaddal) hol delelsz? Miért is kellene tovább kóborolnom, társaidnak nyáját kerülgetnem?

A kar (barátok)

8 Ha magad nem tudod, asszonyoknak gyöngye, akkor csak haladj a juhok nyomán, és legeltesd a magad gidáit a pásztoremberek tanyahelye körül!

A vőlegény

9 Fáraó hintaja elé való paripához tartalak, mátkám, hasonlónak. 10 Szép az arcod a függőid között, s a korállal ékesített nyakad! 11 Aranyból csináltatunk neked láncocskát, s rá ezüstből gyöngyöket.

A menyasszony

12 Amíg asztalánál mulat a király, nárduszom jó illatot áraszt magából. 13 Kedvesem, mint egy csomó mirha, a keblemen pihen majd. 14 Szerelmem olyan nekem, mint a ciprusfürt, amely az Engedi szőlőhegyén terem.

A vőlegény

15 De szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Akár a galambok, olyanok a szemeid!
A menyasszony

16 Szép vagy, szerelmem, elbájolóan szép! Nyoszolyánk üdezöld, 17 házunk gerendái cédrusfából vannak, falainkat meg ciprusfa borítja.


Magyarázatok

Ter 1,1 - Jel 22,21
ELŐSZÓ
A Szentírás új fordítása először 1973-ban jelent meg, ezt több kiadás követte. A mai megváltozott körülmények között szükségesnek látszott, hogy ne csak egy kötetben kerüljön kiadásra, >>


Én 1,1 - Én 8,14
BEVEZETÉS AZ ÉNEKEK ÉNEKÉHEZ
Az Énekek éneke, vagyis a legszebb ének a vőlegény és menyasszony kölcsönös szerelmi énekéből álló sorozat, ahol majd együtt vannak, majd elválnak, >>


Én 1,2
"Csókoljon meg a szája csókjával": a szöveget az összefüggés kedvéért többen ekként módosítják: "Csókoljál meg engem szájadnak csókjával".

Én 1,3
"Olaj": az Énekek énekében a szivet megittasító tulajdonság jelképe.
"A lányok": a (pogány) népeket jelképezik (vö.: Iz 23,12; 37,22; 47,1; Jer 14,17 stb.). Izraelnek (a menyasszonynak) elsőbbsége nem akadályozza, hogy őket is meghódítsa a vőlegényből (Jahvéból) áradó báj varázsa. - Ez pedig Isten üdvözítő muvének egyetemességére való utalás.

Én 1,4
"A király": Izrael királya Jahve, az Isten (1Sám 12,12; Iz 6,1.5; Jer 23,2; Ez 34,11-16). A babiloni fogságot követő időben gyakran nevezik így. Az Énekek éneke ebbe a hagyományba kapcsolódik bele. "Lakosztályába": itt (valamint 3,4-ben és 8,2-ben) a király szobái a jeruzsálemi templomot jelentik, a fogság utáni Izrael szíve vágyának legfőbb tárgyát (Ez 43,1-9).

Én 1,5
"Barna bőröm" (szó szerint: fekete): súlyos megpróbáltatások jelképe (vö.: már ebben a versben, továbbá: Jób 30,30; Siral 4,8).
"Jeruzsálem lányai": azt a szerepet játsszák, amit a görög tragédiákban a Kar, mely a főszereplőt ösztönzi, hogy fejezze ki érzelmeit.
Kedár és Zalma sivatagi törzsek.

Én 1,6
"Anyámnak fiai": A káldeusok, akik Jeruzsálemet feldúlták. Különben Izrael "testvérei" (vö.: Ter 11,28.31; 15,7; 22,20-23).
"Elküldtek szőlőt őrizni": a babiloni szolgasorsra való utalás.
"A saját szőlőmet": a menyasszony (Izrael) saját szőleje Palesztina (vö.: Iz 5,1; Jer 12,10; Zsolt 80), mely egy időre elveszett (Oz 2,5.14.17).

Én 1,7
"A déli órában (nyájaddal) hol delelsz?": Jahve, népének pásztora (Ez 34,1) hazavezeti majd népét a számkivetésből (Ez 34,13-15). - A déli óra a teljes boldogság jelképe (vö.: Iz 58,10; Zsolt 37,6; Jób 1,17).
"Körbe kóborolnom": a szír és latin fordítás nyomán (M: mint elfátyolozott asszony).
"Társaidnak nyáját": az idegen népeket (Jer 6,3), melyeknek királyai Jahvenak, Izrael királyának "társai" (vö.: Zsolt 45,8). A vőlegényt kereső menyasszony a Jahvét kereső Izrael (Jer 31,22).

Én 1,8
"A pásztoremberek tanyahelye körül": Sion hegyén, Izrael királyainak székhelyén.

Én 1,9
A babiloni fogság az egyiptomi szolgaságra emlékeztet (vö.: Iz 11,16; Jer 23,7-8).

Én 1,12
A szerelmesek párbeszéde: a fogságból való hazatérés örömeinek költői elbeszélése (1,12-2,7).

Én 1,16
"Nyoszolyánk üde zöld": Palesztina, mely a megújuláskor mesésen termékennyé válik (vö.: Oz 2,23 k; Iz 30,23 k; Jer 31,12.14).

Én 1,17
Libanoni cédrus és ciprus a Templom (és a salamoni palota) értékes épületfája volt.
 előző fejezet    Lap teteje    köv.fejezet